Mark
PROFIEL

NORD of is het architectenbureau van Sweder Spanjer wat in 2016 is opgericht. Vanuit Amsterdam werken wij samen met vakgenoten en verwante disciplines waardoor NORD of fungeert als een collectief.

NORD of is lid van Bond van Nederlandse Architecten (BNA). 


VISIE

NORD of houdt van de stad met haar dynamiek, diversiteit en sociale structuren. Desalniettemin ligt ons hart dichter bij de natuur met haar openheid, stilte en duisternis. Wij streven naar gebouwen die natuurverbonden zijn, zowel in de stedelijke als de landschappelijke context.

De uiteindelijke gebruiker is voor ons de rode draad door een ontwerpproces. Wij maken gebouwen voortvloeiend uit de routines van het leven. Geborgenheid en verwondering zijn voor ons belangrijke gevoelswaarden en moeten op een prettige manier in balans zijn. Voor een huis is deze balans uiteraard anders dan voor een publiek gebouw.

Ons huis is de basis van ons dagelijks leven, hier komen mensen elke dag thuis. Voor NORD of zijn woonomgevingen daarom het fundament van de architectuur. Het is een weerspiegeling van wie wij zijn en hoe wij willen leven.

NORD of is bij elke opgave op zoek naar helderheid in de structuur van het gebouw en de constructie. Deze pragmatische inslag gaat hand in hand met onze verhalende en poëtische kant van het maken van architectuur. Wij noemen het graag poëtisch pragmatisme.

Mooie resultaten komen voort uit een succesvol proces. Architectuur maken is samenwerken. NORD of focust zich op het creëren van een solide samenwerking en goede werksfeer, juist tijdens de bouw. Daarom zijn wij bij voorkeur het gehele traject betrokken, van eerste schets tot oplevering. Het eindresultaat is daarmee hetgeen wat telt.Mark
BEKWAAMHEID

Sweder Spanjer is opgeleid als bouwkundig ingenieur in Groningen en studeert in 2016 af aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Met zijn afstuderen “Voor altijd op reis” wordt hij genomineerd voor de Archiprix, het beste afstudeerwerk van Nederland op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Werkervaring heeft hij tussen 2005 en 2016 opgedaan bij bureau’s waar gewerkt wordt voor opdrachtgevers als BPD, Woonzorg, ING, Rabobank, Unigarant en Plegt-Vos.

Na zijn afstuderen start hij zijn eigen bureau en ontvangt voor zijn inzending van de prijsvraag Who Cares een eervolle vermelding. Rijksbouwmeester Floris Alkemade zegt “Wijk der Vergankelijkheid is een originele visie die vergankelijkheid, vergaan en herdenken poëtisch terugbrengt in de wijk.”

Kort daarna wint hij in samenwerking met WURK de prijsvraag voor de allereerste Starbarn ter wereld in Zwarte Haan.

Archiprix

> Academie van Bouwkunst
> Archined

> Archiprix

Who Cares

> Prijsvraag Who Cares
> Architectenweb

Starbarn

> Leeuwarder Courant
> Omrop Fryslan (radio)
> Rijke Waddenzee
> De Moanne
> De Moanne 2
> Waddenvereniging

Mark


CONTACT


1E C. HUYGHENSSTRAAT 26-D
1054 BR AMSTERDAM 
 
STUDIOatNORD.ARCHI

+ 31 6 215 117 22

︎    ︎    ︎